Hållbarhet

​​​​​​​
Ett av de viktigaste syftena med vårt hållbarhetsarbete är att minska de negativa miljöeffekterna av våra verksamheter. Vi är en ung industrigrupp som har ambitionen att ständigt utvecklas. Våra målsättningar är bland annat att minska energianvändning och koldioxidutsläpp. Genom ett identifiera energibehovet vid våra produktionsanläggningar och därefter jobba aktivt med att minska användningen har vi lyckats minska våra utsläpp vid flera anläggningar runt om i landet där vi har produktionsverksamhet, från Kalix till Trollhättan. Läs gärna om exempel på vårt arbete. 

Vi på AnVa Industries är fast beslutna att optimera vår användning av energi och naturresurser och reducera miljöpåverkan från våra anläggningar.

Läs artikel hos Energimyndigheten om vår energieffektivisering.